Risico analyse

Risico's verbonden aan gebruik van de SAM app

Onderwerp Uitleg onderwerp Gevolg Betrekking op SAM Wat kan je doen? Relevante literatuur
Technostress
De negatieve psychologische link tussen mensen en de introductie van nieuwe technologieën.
Stress ten gevolge van de blootstelling aan prikkels van je smartphone, en compulsief gedragingen ten gevolge van (overmatig) telefoongebruik
4 maal daags 2 minuten bezig zijn op je smartphone vergroot de blootstelling aan deze prikkels
Als je merkt dat je juist meer last van stress krijgt door SAM, kan je ermee stoppen wanneer je wilt. Bespreken met een naaste.

Lee, Y. K., Chang, C. T., Lin, Y., & Cheng, Z. H. (2014). The dark side of smartphone usage: Psychological traits, compulsive behavior and technostress. Computers in human behavior, 31, 373-383. 

 

Chiappetta, M. (2017). The Technostress: definition, symptoms and risk prevention. Senses and Sciences, 4(1). 

Overmatige afhankelijkheid
Je app nodig hebben om je goed te voelen
Angst ontwikkelen voor het niet kunnen gebruiken van een hulpmiddel, omdat dit je eigen vermogen vervangt
Angst hebben om zonder SAM te zijn of om geen toegang te hebben tot SAM
Bespreken en overleggen met een naaste of de voordelen van het gebruik van SAM opwegen tegen de nadelen. SAM gebruiken als registratie- of stressherkenningsapplicatie, afwisselend met perioden waarin je dit niet doet en je eigen capaciteiten hierin traint

Bergsma, A. (2010). Positieve psychologie: haarlemmerolie of wondermiddel?. Psychologie en Gezondheid, 38(1), 42-44. 

Versterking negatief patroon
Patronen van slechte momenten worden zichtbaar door SAM
Meer bewust en daardoor slechter voelen (negatieve spiraal)
SAM geeft herhaaldelijk een oranje/rood of donkerblauwe terugkoppeling, indien er sprake is van (veel) stress
SAM geeft zelf na een patroon van slechte momenten tips wat je kan doen. Één daarvan is overleggen met een naaste of stoppen met SAM.
Teveel schermtijd
Teveel blauw licht en prikkels
Minder goed kunnen ontspannen en slapen, overprikkeling, waardoor verminderde concentratie en lichamelijke klachten (e.g. hoofdpijn)
SAM behelst ongeveer 8 minuten schermtijd per dag.
Balans zoeken in je smartphone gebruik en afwegen wat je wel en niet doet. Gebruik bijvoorbeeld je telefoon niet meer wanneer het donker wordt.

Sigman, A. (2012). Time for a view on screen time. Archives of disease in childhood, 97(11), 935-942. 

 

Hale, L., & Guan, S. (2015). Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: a systematic literature review. Sleep medicine reviews, 21, 50-58. 

Dwangmatigheid
Je app moeten invullen en geen vragenlijst willen missen
Als je wel iets mist voel je je er vervelend door
SAM vraagt om ingevuld te worden 4 keer per dag
Pauzes inbouwen, je kan dagen met vragenlijsten stoppen – dit kan aangegeven worden via de Instellingen van SAM. Afwegen wat belangrijker is de voordelen of de nadelen van SAM.

Bespreken met een naaste. Stoppen met SAM.

Tran, J. A., Yang, K. S., Davis, K., & Hiniker, A. (2019, May). Modeling the engagement-disengagement cycle of compulsive phone use. In Proceedings of the 2019 CHI conference on human factors in computing systems (pp. 1-14). 

Risico’s verbonden aan dataopslag

Onderwerp Uitleg onderwerp Gevolg Betrekking op SAM Wat kan je doen? Relevante literatuur
Datalek (in de vorm van een serverhack)
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie, zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. In het geval van SAM maken gebruikers een account aan met een e-mailadres.
In het geval van een datalek (in de vorm van een serverhack) kan het e-mailadres van een gebruiker gekoppeld worden aan reeds online bestaande persoonsgegevens.
Gezien de Stress Autism Mate ontwikkeld is voor volwassenen met een autismespectrumstoornis, kan worden aangenomen dat gebruikers een autismespectrumstoornis hebben.
Een willekeurig e-mailadres gebruiken, dat niet gekoppeld kan worden aan je persoonsgegevens. Bespreken met een naaste.
Doorbreken van vertrouwelijkheid
De gedeelde informatie heeft een vertrouwelijk karakter.
SAM-STAPP behoudt de hoogste mate van databescherming aan, om gebruiksgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Hierbij worden zowel Europese als Nederlandse standaarden aangehouden. Hiernaast voldoet SAM en de gegevensverwerking/-bescherming aan ISO/IEC 27001, NEN 7510, en ISO 9001 voorwaarden via de verwerkende partij: Eaglescience Software BV.
De verzamelde data wordt niet gekwalificeerd als medische data. Er is sprake van persoonlijk ingevoerde stresssignaleringsvragen en berekende uitkomsten, ontwikkeld en gevalideerd door SAM-STAPP, maar niet (inter)nationaal erkende medische data. Gebruikers kunnen zelf persoonsgegevens en medische gegevens invoeren in notities in de app. SAM vraagt hier niet om.
Gebruikers kunnen ervoor kiezen om geen persoonsgegevens in te voeren in SAM.

Naar aanleiding van de Data protection impact assessment (DPIA) zijn er enkele aandachtspunten naar voren gekomen met betrekking tot SAM en gegevensbescherming, welke wij hieronder graag toelichten. Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) kunnen organisaties verplicht zijn een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. Dat is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/data-protection-impact-assessment-dpia)

Onderwerp Uitleg onderwerp Gevolg Betrekking op SAM Wat kan je doen? Relevante literatuur
Privacy in het projectproces: gebruik van biometrie
Biometrische authenticatie is authenticatie via je vingerafdruk of een gezichtsscan. Dat betekent dat je je apparaat of account ontgrendelt door je vinger, oog of gezicht te gebruiken.
Gebruik van technologie kan vragen of weerstand oproepen.
Voor het gebruik van de app kan de gebruiker, in plaats van een pincode, gebruik maken van biometrische gegevens om in te loggen in de SAM app.
Ervoor kiezen slechts de pincode te gebruiken om in te loggen op de SAM app.
Gegevens die worden gebruikt: kwetsbare groepen
Er worden mogelijk gegevens verwerkt van kwetsbare personen, zoals minderjarige personen en individuen met psychiatrische stoornissen die de wilsbekwaamheid beïnvloeden.
Kwetsbare personen kunnen gebruik maken van de app.
Door het niet verzamelen van persoonsgegevens (naast het e-mailadres) door de SAM app, is er geen mogelijkheid om dit preventief te excluderen.
Via SAM@ggzcentraal.nl kan melding gemaakt worden over personen die geen gebruik zouden moeten (kunnen) maken van de apps. Het SAM-STAPP team kan de gebruiker dan verwijderen.