Onze organisatie

GGzCentraal

GGz Centraal is een organisatie voor specialistische geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land. Wij behandelen, begeleiden en ondersteunen mensen met (ernstige) psychische problemen.

Arina van Domselaar is innovator bij GGz Centraal. Zij gelooft dat door dingen anders te doen we waarde kunnen toevoegen aan het leven van onze cliënten. ‘Beter’ is niet altijd de oplossing en ‘anders doen’ geen vanzelfsprekende stap. Vernieuwen begint bij dromen. Wat ontstaat er als je droomt dat we de beste ondersteuning bieden, maar ook ernaar streven dat mensen ondersteunt worden in de eigen regie in het omgaan met de dagelijkse ervaren stress. Innoveren doe je niet in je eentje: samen met anderen krijg je veel meer voor elkaar. Dat laat de ontwikkeling van SAM ook duidelijk zien, samenwerking staat centraal in onze aanpak. Dat krijgt vorm in co-creatie met cliënten, ervaringsdeskundigen, behandelaren, onderzoekers, belangenorganisaties en bedrijven. De ontwikkeling van SAM laat mooi zien dat onderzoek en innoveren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Gezamenlijk dragen ze bij aan continue verbeteren van de zorg en ondersteuning aan onze cliënten. Arina adviseert het team in het innovatietraject. Daarnaast bouwt zij het netwerk van het team uit richting de innovatienetwerken in Nederland of in de GGZ-sector.

Arina van Domselaar

Innovator

Partner pilots

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de ruim 3400 professionals van TNO, dagelijks aan. Dit doen we samen met partners en gericht op negen domeinen.

Marianne van Zwieten is sociaal psycholoog en onderzoeker bij TNO. Zij is intensief betrokken (geweest) bij het (door)ontwikkelproces van de onderzoeksversie van SAM, met name bij de ontwikkeling van de inhoud (de vragenlijst, de terugkoppeling, de tips) en de rekenregels. Hierbij heeft zij haar kennis ingebracht en toegepast over (werk)stress, de meetmethode Ecological Momentary Assessment (EMA) en de principes van Just-in-Time-Adaptive-Interventions (JITAI). De nauwe samenwerking daarbij met TNO collega’s van verschillende disciplines en met de cliënten, hun naasten en hun behandelaars van GGz Centraal, maakte het een waardevol en leerzaam proces en heeft SAM gemaakt tot wat het nu is: een app die mensen met autisme daadwerkelijk helpt om te gaan met stress.

Marianne van Zwieten

Sociaal psycholoog & Onderzoeker

Kim Kranenborg is onderzoeker, interactie/user experience ontwerper en projectleider bij TNO. Zij richt zich in projecten op het in co-creatie ontwerpen van technologie om zelfredzaamheid van kwetsbare groepen te ondersteunen. Om de technologie zo te ontwerpen dat gebruikers een optimale gebruikers ervaring hebben, is daarbij de uitdaging. Kim is intensief betrokken geweest bij het ontwikkelproces van de onderzoeksversie van de Stress Autism Mate, met name bij de ontwikkeling van een toegankelijk ontwerp van de app dat optimaal aansluit bij de behoeftes en vaardigheden van cliënten met ASS. Denk hierbij aan de navigatie, functies in de app, eenvoudig taalgebruik, personalisatiemogelijkheden, interactie en vormgeving van SAM.

Kim Kranenborg

Onderzoeker & Projectleider

Ferry Jagers is Bio-informaticus bij TNO. Ferry heeft de technische ontwikkeling van de onderzoeksversie van de SAM app voor zijn rekening genomen door TNO. De ontwikkeling van de app was een erg leuk iteratief proces waarin we veel geleerd hebben. Dat de app mensen met autisme daadwerkelijk helpt gom met stress om te gaan is natuurlijk hetgeen waar we het allemaal voor doen!

Ferry Jagers

Senior Bio-informaticus

Irene Niks is arbeids- en organisatiepsycholoog en onderzoeker bij TNO. Irene is nauw betrokken geweest bij de alle stappen van de ontwikkeling van SAM. Dit varieerde van het houden van interviews en focusgroepen met cliënten van GGZ Centraal, hun naasten, en hun behandelaars, tot het opstellen van vragenlijsten en rekenregels. Daarnaast heeft ze bijgedragen aan de wetenschappelijke studie naar de effectiviteit van SAM. Wat dit project zo bijzonder leuk en succesvol maakte: een sterke gedeelde missie en de enthousiaste inzet van alle betrokken partijen!

Irene Niks

Onderzoeker