Onze organisatie

GGz Centraal

GGz Centraal is een organisatie voor specialistische geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land. Wij behandelen, begeleiden en ondersteunen mensen met (ernstige) psychische problemen.​

Innovator

Arina van Domselaar is innovator bij GGz Centraal. Zij gelooft dat door dingen anders te doen we waarde kunnen toevoegen aan het leven van onze cliënten. ‘Beter’ is niet altijd de oplossing en ‘anders doen’ geen vanzelfsprekende stap. Vernieuwen begint bij dromen. Wat ontstaat er als je droomt dat we de beste ondersteuning bieden, maar ook ernaar streven dat mensen ondersteunt worden in de eigen regie in het omgaan met de dagelijkse ervaren stress. Innoveren doe je niet in je eentje: samen met anderen krijg je veel meer voor elkaar. Dat laat de ontwikkeling van SAM ook duidelijk zien, samenwerking staat centraal in onze aanpak. Dat krijgt vorm in co-creatie met cliënten, ervaringsdeskundigen, behandelaren, onderzoekers, belangenorganisaties en bedrijven. De ontwikkeling van SAM laat mooi zien dat onderzoek en innoveren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Gezamenlijk dragen ze bij aan continue verbeteren van de zorg en ondersteuning aan onze cliënten.

Arina adviseert het team in het innovatietraject. Daarnaast bouwt zij het netwerk van het team uit richting de innovatienetwerken in Nederland of in de GGZ-sector.

Partners

Sinds 2018 werkt SAM samen met de onderzoeksorganisatie Nederlandse Organisatie van toegepaste natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Samen met TNO is het prototype van de SAM app ontwikkeld door middel van gebruikersparticipatie. In meerdere wetenschappelijke onderzoeken is het effect van het gebruik van de SAM app onderzocht. Vanuit TNO zijn Drs. Monique van Blijswijk, Drs. Marianne van Zwieten, Kim Kranenborg MA, Drs. Ferry de Jager en Dr. Irene Niks betrokken.

Dr. Irene Niks is tevens betrokken als co-promotor van de promovenda van SAM-STAPP.

Sinds 2021 is SAM een samenwerking aangegaan met de Technische Universiteit (TU) Eindhoven. De onderzoeksgroep van Prof. Dr. Caroline Hummels, Dr. Sander van der Zwan en Drs. Rob Adams zal SAM betrekken in onderzoeken die zich focussen op ‘Design and Theory fot Transformative Qualities’. In 2021-2022 heeft Janita Bolhuis, master student TU Eindhoven, als eerste onderzoek gedaan met speculative design om zo een toekomst van zelfregie tools in de hulpverlening voor autisme te voorspellen.

Sinds 2021 werken Prof. Dr. Sander Begeer en Dr. Anke Scheeren, van het Nederlands Autisme Register (NAR), samen met SAM. We creëren gezamenlijk een onderzoeksversie van de SAM app voor het NAR. Deze app kan naast het meten van de dagelijkse stress, ook worden ingezet bij onderzoek naar bijvoorbeeld de link tussen stress met de omgeving en de vrije tijd.

Vrijwilligers en Ambassadeurs

Ambassadeur voor SAM en SAM junior binnen Yulius

Tom van Hengel is werkzaam als verpleegkundige in opleiding tot specialist GGZ bij Yulius in Dordrecht op locatie 'De Steiger'. Deze locatie biedt specialistische behandeling aan kinderen en jongeren met een autismespectrum stoornis en comorbide problematiek.